כשרות הבשר והעוף

מהלכות מליחה

פרטי דינים מהלכות מליחה הגאון הרב משה יוסף שליט"א   נאמר בתורה "רק חזק לבלתי אכול את הדם", (דברים יב כג), וביאר הרשב"ם מה חיזוק צריך שלא לאכול את הדם

שחיטת עופות (פטם)

המבוגרים שבינינו זוכרים ודאי איך שפעם בכדי להשיג עוף שחוט ומוכן לאכילה היה צריך לטרוח הרבה בהבאת העוף לשחיטה אצל השוחט במקום, למרוט את הנוצות, להכשירו במלח, ואם היתה מתעוררת

אודות שחיטת הבקר

לפני עשרות שנים, החל מרן מאור ישראל זצ"ל לעורר ולזעוק על נושא שמירת פסקי מרן הבית יוסף, כשגולת הכותרת הוא בשמירה על פסקיו בנוגע לכשרות המאכלים, ובעיקר בנושא הבשר החלק

הולוגרמה

  מהי ההולוגרמה כמעט כל אחד מאיתנו נתקל לא אחת בתווית הולוגרמה, לרובינו יש אחת כזו בכיס, ואם לא ממש בכיס אז בארנק, ע"ג כרטיס האשראי בצורת יונה מעופפת או