תעודת כשרות

מעידה על כשרות המקום בו היא נמצאת – צבעונית – נושאת חתימת יד וחותמת מקוריות מספור רץ והולוגרמת זיהוי

מקום העומד כולו תחת כשרות הבד”צ ישא תעודת כשרות עם שם המקום, כתובתו,

על התעודה תופיע חותמת מקורית וחתימת ידו של ראש הבד”צ,

על התעודה תופיע הולוגרמה ובה סימני הכשרות של הבד”צ,

יש לוודא שאכן התעודה היא בתוקף והתאריך הנקוב בה לא עבר,

תעודה מצולמת אינה בטוחה לכשרות במקום, (אסור לצלם את התעודה, ראית תעודה מצולמת – אנא הודע למשרדי הבד”צ).

התעודה מכילה צבעי שחור אדום וכחול, החותמת היא כחולה, וכן חתימתו של הגאון רבי משה יוסף שליט”א.