פירות וירקות

שימורי קטניות

שימורי "יכין" מפעלי "זנלכל", הידועים יותר כמפעלי השימורים "יכין", עומדים מזה מספר שנים תחת כשרות הבד"צ, כשבמפעל מכהנים בקודש צוות משגיחים במשמרות, כשצוות מפקחים מומחים, כל אחד על תחומו הוא,

הפרשת תרו"מ בבעלות נכרי

ידוע לכולנו כי בעיות גדולות ישנם בתחום הפרשת תרומות ומעשרות במפעלים ובחנויות שאינם עומדות תחת כשרות מהודרת, והנה יש עוד נושא בתחום זה שכדאי לדעת, ולהיזהר ממכשול. הנה לעיתים בעל