פחימה אוריאל

אזור/תחום פיקוח: כרמיאל
נייד: 050-2416060