מורינו הגאון רבי משה מאיה שליט"א – חבר מועצת חכמי התורה