הרב שמעון ועקנין שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אזור תעשייה נתניה
נייד: 054-6533722