הרב שמעון ועקנין שליט"א 054-6533722

אזור/תחום פיקוח: אזור תעשייה נתניה
נייד: 054-6533722