הרב שמעון ויצמן שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אשדוד
נייד: 052-4703834
אימייל: sara18aa@gmail.com