הרב שלמה ספדג' שליט"א

אזור/תחום פיקוח: קריית גת
טלפון: 052-7112262