הרב שלמה ספדג' שליט"א 052-7112262

אזור/תחום פיקוח: קריית גת
טלפון: 052-7112262