הרב שי בן ברוך שליט"א 052-3561792

אזור/תחום פיקוח: לוד
נייד: 052-3561792
אימייל: dunduna0@walla.com