הגאון הרב פינחס אברהם מייערס שליט"א – אב"ד האג, נציג הבד"צ באירופה

אזור/תחום פיקוח: אירופה
טלפון: 00-323-2132363

אב"ד האג, נציג הבד"צ באירופה.

Rabbi P.A. Meyers

Hager Kashrus Committee Antwerp

Rabbinical Board for Kosher Certification

www.koshercertification.eu

Tel: (323) 213-2363