הרב ניר שני שליט"א 054-5441777

אזור/תחום פיקוח: קצרין והסביבה
נייד: 054-5441777
אימייל: hadshaziz@walla.com