הרב משה שכטר שליט"א 050-4145773

אזור/תחום פיקוח: פירות וירקות
נייד: 050-4145773