הרב משה שכטר שליט"א

אזור/תחום פיקוח: פירות וירקות
נייד: 050-4145773