הרב משה פריליך שליט"א 052-3221698

אזור/תחום פיקוח: תל אביב - יפו
טלפון: 052-3221698
בוגר ישיבות מאור אליהו ועטרת ישראל
כולל קירוב תל ברוך תל אביב
בעל תעודת יורה יורה, וכושר לרב שכונה.
רב קהילת משען נאות אפקה צפון תל אביב .