הרב מרדכי סבה שליט"א 052-4599618

אזור/תחום פיקוח: יין ויקבים בארץ ובעולם
טלפון: 052-4599618
אימייל: mordehaisebbah@gmail.com