הרב מיכאל אלחדד – מחלקת ייבוא

אזור/תחום פיקוח: ניהול אתר האינטרנט, אחראי תחום ייבוא, והונאה בכשרות.
טלפון: 02-6550553
אימייל: 6550550@gmail.com