הרב בנימין כהן שליט"א 054-2283663

אזור/תחום פיקוח: גבעת שמואל
טלפון: 054-2283663
אימייל: kolel3663@gmail.com