הרב ישראל חזות שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אשקלון וקרית מלאכי
נייד: 058-4127060
אימייל: d0584127060@gmail.com