הרב ישראל רבי שליט"א 052-7168915

אזור/תחום פיקוח: אריאל, ברקן והסביבה
טלפון: 052-7168915