הרב יחזקאל גלילי שליט"א 055-8810811​

אזור/תחום פיקוח: הרצליה - רמת השרון - בני ברק
נייד: 055-8810811​
אימייל: ravgalili100@gmail.com