הרב יחזקאל גלילי שליט"א 055-8810811​

אזור/תחום פיקוח: בני ברק - הרצליה - רמת השרון
נייד: 055-8810811​
אימייל: ravgalili100@gmail.com