הרב יוסף הללי שליט"א 050-4117912

אזור/תחום פיקוח: בת ים
נייד: 050-4117912