הרב יוסף בן עזרא שליט"א

אזור/תחום פיקוח: מועצה אזורית גזר