הרב יוסף מלכה שליט"א 052-5341735

אזור/תחום פיקוח: ירושלים
נייד: 052-5341735