הרב יונתן צדוק שליט"א 052-5772862

אזור/תחום פיקוח: פתח תקווה - בני ברק - ראש העין
נייד: 052-5772862
אימייל: golni39@gmail.com