הרב יגאל שושן שליט"א 054-3161622

אזור/תחום פיקוח: ים המלח/ערד
נייד: 054-3161622