הרב יגאל שושן שליט"א

אזור/תחום פיקוח: ים המלח/ערד