הרב יגאל בן עזרא שליט"א 050-3306070

אזור/תחום פיקוח: מפקח ראשי - ארצי - יבוא
נייד: 050-3306070
אימייל: igalbe1@gmail.com

מפקח ראשי, אחראי יבוא וחומרי גלם.