הרב וינטר אליהו שליט"א – 054-8464440

אזור/תחום פיקוח: בית שאן, עפולה, וגלבוע
טלפון: 054-8464440