הרב דניאל יוסף רווח שליט"א

אזור/תחום פיקוח: דימונה - ירוחם
נייד: 050-8884449