הרב יקיר רומנו שליט"א 054-8485620

אזור/תחום פיקוח: נתיבות - אופקים
נייד: 054-8485620

אחראי על הכשרות בנתיבות ואופקים .