הרב דוד אמסלם שליט"א 052-8352016

אזור/תחום פיקוח: כפר סבא - רעננה - הוד השרון
טלפון: 052-8352016