הרב דוד אמסלם שליט"א

אזור/תחום פיקוח: כפר סבא - רעננה - הוד השרון