הרב בן ציון גבאי שליט"א 054-4681540

אזור/תחום פיקוח: ירושלים
נייד: 054-4681540