הרב אריאל דילהרוזה שליט"א

אזור/תחום פיקוח: מפקח ארצי
טלפון: 050-3434004
אימייל: arieldila@gmail.com