הרב אלמשעלי אריאל שליט"א

אזור/תחום פיקוח: צפת
נייד: 052-2477117