הרב אריאל אלמשעלי שליט"א 052-7210370

אזור/תחום פיקוח: צפת
טלפון: 052-7210370