הרב אלישע אוריאל שליט"א

אזור/תחום פיקוח: אשקלון, אשדוד, יבנה
טלפון: 054-6022384