הרב אליהו רבי שליט"א

אזור/תחום פיקוח: באר שבע
טלפון: 052-7627776