הרב אליהו מלכה שליט"א

אזור/תחום פיקוח: פתח תקווה - חולון
נייד: 052-3466166