הרב אוריאל שיטרית שליט"א 052-7197574

אזור/תחום פיקוח: צפון ירושלים - שער בנימין
נייד: 052-7197574