הרב אברהם בן חיים שליט"א

אזור/תחום פיקוח: נתניה, חדרה, אור עקיבא
נייד: 050-6805434