הרב אבישי אדרי שליט"א 054-2886858

אזור/תחום פיקוח: בית שמש/גוש עציון
טלפון: 054-2886858
אימייל: avishayedri9@gmail.com

הרב אבישי אדרי מפקח אזור בית שמש ומטה יהודה.

בוגר ישיבות באר התלמוד וחזון עובדיה

אחראי על כשרות הבד"צ במסעדות ובמפעלים באזור זה  תוך הקפדה על כללי מערכת הכשרות על פי החלטות המפקחים וראש הבד"צ הרב משה יוסף שליט"א

וכן בשיתוף פעולה מלא עם הרבנים המקומיים שליט"א