הגאון רבי שלמה בן שמעון שליט"א – אב בית הדין הגדול לשעבר