הגאון רבי משה פנירי שליט"א – מחבר ספר הרבית לאור ההלכה