שאלה :

שלום רב, קודם כל ברצוני לשבח אתכם על האתר הנפלא תמשיכו לעשות קידוש ה' רציתי לדעת אם אני טועמת מאכל בשרי רק ע"מ לדעת אם התיבול מספיק (כגון קציצות) אבל אין בדעתי לאכול אותו. האם אני חייבת לשמור 3 שעות לאחר מכן?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אם טעמת ולא בלעת כלל, אלא פלטת את המאכל מהפה מיד, די בהדחת הפה, וקינוחו על ידי אכילת פת או פירות, ואין צריך להמתין כלל. וראה בזה בדרכי תשובה יו"ד סימן פט (ס"ק כב), ובכף החיים (אות ד).

ולעצם ההמתנה בין בשר לחלב צריך להמתין "שש" שעות, ולא שלוש כפי שציינת, (אף שיש שנהגו להמתין רק שלוש שעות, אבל כתבו הפוסקים שמי שיש בו ריח תורה עדיף שימתין שש שעות.