שאלה :

שלום רב לכם ברצוני לשאול האם אשה בת קרוב ל-90 בקושי רואה ושומעת. כעת נזקקת לעזרת גויה שתשהה בביתה. אין אפשרות סבירה ששכנים יכנסו להדליק האש לשם בישול. אין אפשרות לסמוך על הקשישה שתדליק את האש בעצמה. האם ניתן להקל לה על יסוד דברי הט"ז שאם מתבשל בביתו אין בזה בשולי נכרים למרות הדוחק, בשל שעת הדחק הגדולה?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אם המטופלת ברת דעה, ומחוייבת במצוות, כדאי מאוד להחמיר ולדאוג לו למאכלים בדרך של לכתחלה, אולם אם אי אפשר, לפחות כדאי לדאוג לישראל שידליק את האש, וכדעת הרמ"א, ונצרף כמה דעות שמתירים את עבודת הנכרים העובדים בבית ישראל, ובזה אפשר להקל לו, וראה בזה בשו"ת יחוה דעת חלק חלק ה (סימן נד), ובשו"ת יביע אומר חלק ט (חיו"ד סימן ו), ובהליכות עולם חלק ז (פרשת חוקת אות טז).