שאלה :

שלום רב. ברצוני לשאול מדוע מוצרי שוקולד שמכילים אבקת חלב נכרי הם הכי משובחים בטעמם. ואם זה אסור לאכילה איך הרבנות נותנת לזה כשרות ?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אבקת חלב נכרי ישנה מחלוקת גדולה בין הפוסקים אם יש לאוסרה או להתירה, ולכן אין האבקת חלב יכולה להחשב כמהדרין, אבל היות ויש המתירים אותה, מתוך הסברא שפנים חדשות באו לכאן, ניתן למוצר כשרות הרבנות, שתפקידה להציל רבים ממכשול, אבל כמובן שמי שיראת ה' בלבו לא יצרוך מוצרים אלו כלל.