שאלה :

שלום לרבני הבדץ ישר כוח על התשובות המנומקות והמפורטות רצוני לשאול האם לדעת מרן הבית יוסף יש בעיה אם הגוי חותך את השווארמה מהעמוד שהיא מתבשלת עליו.משום שראיתי בכל מיני מקומות שהגוי חותך. ועלה בליבי שמא דבר זה אסור לפי מרן. אודה לכם על התשובה. (יש לציין כי יהודי הדליק את האש)

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מעיקר ההלכה יש מקום להתיר לנכרי לחתוך את הבשר מעמוד השווארמה, הואיל ואף הבשר הפנימי היה מתבשל לאחר זמן גם ללא חיתוך הנכרי את השכבה הראשונה, ונמצא שחיתוך הנכרי רק מקרב את זמן הבישול, ונפסק להלכה שאם הנכרי רק קירב את הבישול שיהיה בשעה אחת במקום בשני שעות, אין בדבר איסור, אולם הואיל וישנם פוסקים האוסרים לנכרי לחתוך את הבשר מעמוד השווארמה, הנהגנו בבד"צ בית יוסף שרק ישראל יחתוך את הבשר מגלגל השווארמה.