שאלה :

שלום לכבוד הכשרות המהודרת ברצוני לשאול מה דעתכם האם במושג "פת עכו"ם" יש לכלול גם מיני מאפה (עוגיות,עוגות,וכד’) או שמדובר רק על לחם?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מרן הבית יוסף כתב (יו"ד סימן קיב), שבפת הקילו חכמים משום חיי נפש, ומספיקה הדלקת הישראל, ולא צריך הנחת הישראל על האש, להבדיל מבישול מאכלים, ששם צריך שהישראל יניח את הקדרה ממש על האש.

כיון שאם יאכל מעוגות כשיעור ארבע ביצים (216 גרם), יתחייב בברכת המוציא וברכת המזון, הלכך יש לעוגות דין של פת.