שאלה :

שלום הרב, רציתי לשאול לגבי איסור לינת לילה כיצד נוהגים בשבת לגבי ביצים? הרי אסור לאכל ביצים שעברו עליהם הלילה…

תשובה מאת רבני הבד"צ:

לכתחלה עדיף לבשל את הביצים בחמין בקליפתן, אולם גם אם קולפו הבצים, ניתן לאכול מהם בדיעבד, הואיל וטעם החמין נבלע בביצה, ונחשב הדבר כתערובת, ואין איסור לינת לילה כשהביצה עם תערובת.