שאלה :

שבוע טוב ומבורך, שמרן יאריך ימים עד מאה ועשרים בבריאות אייתנה שאלה: אם נגעתי בעוף והכנסתי את זה לפה זה אומר שאני בשרית ואני צריכה לחכות 6 שעות?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

מי שהכניס לפיו בשר ולעסו, בין אם פולטו מיד ובין אם בלע, צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב, כך פסק מרן השלחן ערוך יו"ד (סימן פט סעיף א'). אבל אם רק נגע בלשונו בבשר ולא הכניסו לפיו, אין צריך להמתין שש שעות. (מהר"ש קלוגר בהגהות לפמ"ג).