שאלה :

שבוע טוב ומבורך קיבלתי עוגיות אשר מיובאות מחו"ל ויש עליהם הכשר מהרבנות הראשית לישראל וכתוב כשר פרווה. קראתי את הרכיבים של העוגיות וכתוב כך : עשוי להכיל חלב. האם יש להפריד בין לזה ולבין בשר או שאפשר לנהוג בזה כמאכל פרווה כשכתוב כשר פרווה, הרי כתוב עשוי להכיל חלב והאם יש לחוש לחלב נכרי?

תשובה מאת רבני הבד"צ:

משאלתך אתה רואה כבר חלק מהבעיות העלולות להיות בעוגיות אלו, אז למה להיכנס לספק ולאוכלם ? בדברים כאלו עלינו לזכור את דברי המסילת ישרים, שההסתכלות על המאכלות שיש בהם ספק צריכה להיות כהסתכלות על מאכל שיש בו ספק רעל, האם גם בספק כזה אנו מקילים לאכול ? והמבין יבין !