שאלה :

שאלתי, אדם מבוגר המתגורר עם פילפיני הדואג לו לכ צרכיו ובין היתר מבשל לו ואין בנמצא מי ממשפחתו שיהיה נוכח בשעת הבישול האם מותר לו לאכול מאוכל הגוי? האם יש היתר לחולה שאין בו סכנה לאכול בישולי גויים? והאם יש פיתרון אחר? בתודה.

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אם המטופל בר דעה, ומחוייב במצוות, כדאי מאוד להחמיר ולדאוג לו למאכלים בדרך של לכתחלה, אולם אם אי אפשר, לפחות כדאי לדאוג לישראל שידליק את האש, וכדעת הרמ"א, ונצרף כמה דעות שמתירים את עבודת הנכרים העובדים בבית ישראל, ובזה אפשר להקל לו, וראה בזה בשו"ת יחוה דעת חלק חלק ה (סימן נד), ובשו"ת יביע אומר חלק ט (חיו"ד סימן ו), ובהליכות עולם חלק ז (פרשת חוקת אות טז).