שאלה :

רציתי לשאול יש את שיטת הרמ"א של הדלקת האש האם אני בתור יהודי ספרדי יכול לסמוך על שיטה זאת כמו בבתי מלון וכדומה ? אשמח לקבל תשובה

תשובה מאת רבני הבד"צ:

אכן בכשרויות הנוהגות לפי פסק הרמ"א מקילים בזה, להסתפק בהדלקת האש על ידי יהודי, והנכרי מניח את הסיר על האש, אבל לדעת מרן הבית יוסף דבר זה הוא איסור גמור, וכך נוהגים בבד"צ בית יוסף, להקפיד בדבר מאוד, ועל זה גאוותינו, ומ"מ מי שאי אפשר לו לקיים פסק מרן הבית יוסף, כתב בזה מרן מאור ישראל שליט"א בספרו יחוה דעת חלק ד (סימן מב), שיש לו על מי לסמוך, במקום הצורך גדול.